Základní a Mateřská škola
Stará Červená Voda

Návštěva knihovny

Dne 14. června jsme s žáky ze školy a dětmi ze školky navštívili místní knihovnu. Knihovnice, paní Hana Bundilová, obeznámila děti s knihami různých pohádek od našich českých spisovatelů, dávala jim hádanky z klasických pohádek, které se děti snažily uhodnout. Také je zaujaly vybarvování připravených omalovánek a prohlížení nabízených, ale i jiných knih. Beseda v knihovně se dětem líbila.P6141637P6141643P6141648
více fotografií na facebooku školy

Noc kostelů

Dne 24. května proběhla v naší obci akce Noc kostelů. Děti z naší školy a školky se nejen podílely na výzdobě kostela svými výtvarnými pracemi, ale někteří žáci, pod vedením paní učitelky Bohdany Krzystkové, na koncertě také pěkně zazpívali. K akci bylo připraveno občerstvení, při kterém si děti i jejich rodiče mohli sdělit své dojmy z vydařeného koncertu, či zážitky z prohlídky kostela.P5241365P5241381P5241388

Výchovný koncert pro mateřskou školu

Ve čtvrtek 16. května jsme byli na výchovném koncertě v ZUŠ Vidnava, kde měly děti možnost vidět a poslechnout si hru na hudební nástroje, především žáky ze základní školy. Na fotce vidíte některé učitele, kteří učí hrát na flétnu, klavír, kytaru, keyboard, housle, trubku, buben, nebo zpěv. Také se v ZUŠ vyučuje výtvarný předmět.
60658529_368435657108181_1215903063949180928_n

Provozní doba ŠJ – od 1. 6. 2019

provozní doba

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020

rozhodnutí o přijetí

Okresní kolo Čtenářské soutěže v Písečné

V úterý 21. 5. 2019 naši školu reprezentovalo šest žáků na Okresním kole Čtenářské soutěže v Základní škole v Písečné.
Děti vyzvedl autobus odpoledne v půl jedné a odjely společně s paní učitelkou do Písečné. Tam četly nahlas, pak také potichu, musely vyplnit informace o přečteném textu, a také mezi mnoha různými obrázky vybrat ilustrace Adolfa Borna.
Naši školu reprezentovali za první ročník Johanka Kiss a Václav Nýdrle, za druháčky Tereza Podlahová, ze třetího ročníku jela Marie Suttnerová. V nejstarší kategorii ukázali svoje dovednosti žákyně čtvrtého ročníku Jana Schuchová a žák pátého ročníku Ondřej Rybárik.
Výkony v jednotlivých kategoriích byly velmi vyrovnané a nám, resp. našim dětem se podařilo získat krásné ocenění a to v kategorii prvních ročníků. Oceněným byl – a druhé místo získal žáček Vašík Nýdrle. Moc gratulujeme.
IMG_20190521_125238IMG_20190521_125248IMG_20190521_150200

Školní kolo Čtenářské soutěže

V úterý 14. 5. 2019 se v naší škole konalo školní kolo Čtenářské soutěže.
Děti měly již od měsíce října zadaný úkol přečíst knížku od Miloše Macourka a seznámit se s ilustracemi Adolfa Borna. Značná část dětí tento úkol splnila, ale našli se, bohužel, i žáčci, kteří tento úkol nesplnili.
Děti ostatním předvedly, jak pěkně čtou, povyprávěly o nejoblíbenějším hrdinovi, příběhu či části přečtené knihy. Dále poznávaly a určovaly ilustrace Adolfa Borna. Paní učitelky měly nelehký úkol vybrat ty nejlepší.
V kategorii 2. – 3. ročníků zvítězil Marek Fidrich a na 2. místě se umístily Tereza Podlahová a Marie Suttnerová, v kategorii 4. – 5. ročníků zvítězila Jana Schuchová a opět se o druhé místo podělily dvě děti a to Ondřej Rybárik a Marcela Urbanová. Čestné uznání za nejlepší převyprávění čteného příběhu získal žák 5. ročníku Mikuláš Barabáš.
Některé z výše uvedených dětí postupují i do OK Čtenářské soutěže, které se bude konat 21. 5. 2019 v Písečné. Budeme jim držet pěsti, ať se daří.

Malý den řemesel v Horních Heřmanicích

V rámci různých projektů se naše škola účastní mnohých aktivit a seminářů, kde se mají děti možnost seznámit a vyzkoušet si některé činnosti. Je to velmi přínosná forma, jak poznat něco z toho, co by jednou mohly vykonávat jako zaměstnání, popř. jako zálibu, koníčka.
Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se žáci 4. a 5. ročníku účastnili akce Malý den řemesel v Horních Heřmanicích, kde na vlastní oči viděli, jak se některé věci dělají, vyrábějí. A nejen to. Vše, co viděli, si mohli samostatně vyzkoušet, vyrobit.
Děti si vyrobily míchaný nápoj, upletly pletýnku a sušenku z připraveného těsta. To vše jim ukázali studenti učňovských oborů Kuchař – číšník, Pekař a Cukrář. Dále se seznámily s prací učňů sedlářského oboru, kde si vyrobily malou koženou klíčenku, viděly pracovat kováře a na malou chvilku se staly dokonce zahradníky a farmáři, kdy si zasadily bazalku, projely se na koních a prohlédly si farmářský autopark…tzn. traktory a stroje potřebné k hospodářským účelům. Dětem se akce líbila a budeme se těšit, třebas zase za rok, na akci podobnou.
60532153_474644083279331_9071117207148167168_n60830685_881211392221280_6034438151915700224_n

Kontakt

e-mail: reditel.skola @staracervenavoda.cz
telefon do školy:
584 443 058
telefon do stravovny:
584 443 029

Obecní úřad

telefon: 584 443 027
e-mail: staracervenavoda @rychleby.cz
web: staracervenavoda.cz
Stará Červená voda
790 53

Dětský lékař
Dětský lékař

MUDr. Radovan Novotný telefon: 721 815 430
adresa: Mírové náměstí 64
790 55 Vidnava
(objekt Charity)


Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Věra Šabová
telefon: 584 437 133
adresa: Hlavní 34,
790 65 Žulová

Všechna práva vyhrazena © 2009 SKOLA.STARACERVENAVODA.CZ | design Petr Madera | webmaster Pavel Ovesný | admin