Základní a Mateřská škola
Stará Červená Voda

Čtenářská soutěž v Písečné

I malé školy mohou dělat velké věci
Malotřídních škol je po republice velké množství, ale málokdy se o nich mluví. Jsou to takové chudobky mezi ostatními školami, ale když přijde jejich čas, vykvetou jako sedmikrásky a jsou vidět široko daleko. V jesenickém okrese jich také několik je. Fungují a pracují jako samostatné jednotky, ale stejně tak dobře dokáží i navzájem spolupracovat. Již několik let se kantoři i děti z malotřídek v okrese Jeseník schází, plánují a společně absolvují řadu akcí. Učitelé i žáci tak poznávají nová prostředí, šikovné nápady, ale hlavně nové lidi, kolektivy a prožívají nová přátelství. Spolupráce mezi malotřídními školami je velmi důležitá a přínosná. V dnešním světě musí malé školy táhnout za jeden provaz.
Jednou z akcí, kterou pořádají malotřídní školy mezi sebou je čtenářská soutěž. Letošní byla věnována Josefu Ladovi, jeho knihám a ilustracím. Čtenářská soutěž má mezi dětmi z malotřídek už dlouholetou tradici. Letos se do soutěže zapojily základní školy: Písečná, Supíkovice (jediná devítiletá škola), Skorošice, Černá Voda a Stará Červená Voda. Děti četly knihy Josefa Lady a studovaly charakteristiku jeho ilustrací. Mohly navzájem sdílet zážitky z četby. Nejlepší čtenáři z každé školy, po účasti ve školním kole, se 22.5.2017 sjeli na ZŠ v Písečné, kde absolvovali okresní kolo. Jsme rádi, že čtenářská soutěž každoročně probíhá a přibližuje dětem knihy různých českých autorů.
Výsledky okresního kola:
I. kategorie (1.ročník): 1.místo – Jakub Dýma (ZŠ Písečná), 2.místo – Ester Doleželová (ZŠ Písečná), 3.místo – Jakub Janošek (ZŠ Supíkovice)
II. kategorie (2.+3.ročník): 1.místo – Anita Ďurišová (ZŠ Supíkovice), 2.místo – Mikuláš Jati (ZŠ Supíkovice), 3.místo – Eliška Altmanová (ZŠ Černá Voda)
III. kategorie (4.+5.ročník): 1.místo – Kristýna Štěpánková (ZŠ Skorošice), 2.místo – Lucie Kvitová (ZŠ Stará Červená Voda), 3.místo – Veronika Varmužová (ZŠ Písečná)

Úspěchy našich žáků v soutěžích

V měsících leden – březen proběhla soutěž – Jesenická liga stolního tenisu. Naši školu reprezentovalo celkem 11 žáků z 2.-5.ročníku. Žáci odehráli celkem 3 kola, všichni si vedli výborně. Konečné výsledky jsou pro naši školu vynikající - 1. místo. Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Výsledky jednotlivců v jednotlivých kategoriích:
Jana Schuchová – 2.místo
Vanessa Machů – 1. místo
Míša Pesslová – 2. místo
Eliška Šulcová – 3. místo

Výborný výsledek – rovněž 1.místo přivezl z pěvecké soutěže v Jeseníku v úterý 18. dubna i Mirek Frencl, který zazpíval dvě krásné lidové písně.Tento den byla zrovna v naší oblasti sněhová kalamita – žáci jeli na soutěž přes dvě hodiny. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo a Mirek přijel, zazpíval a zvítězil. Blahopřejeme!

Zápis do mateřské školy

Zápis do školky
Info o přijejí mš- rodiče

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

rozhodnutí

Pozvánka k zápisu do 1.ročníku ZŠ

Oznámení o konání zápisu do 1.roč.

Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ

V letošním roce se naše škola zapojila do projektu – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Díky tomuto projektu může naše školka využívat služby školního asistenta, který pomáhá dětem ohroženým školním neúspěchem. Organizujeme i Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ, za účasti externích odborníků. Cílem této aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Setkávání s rodiči se uskutečňuje zpravidla jednou měsíčně:
– první setkání bylo na téma Školní prevence patologických jevů vedené třídní učitelkou ZŠ Mgr. Marcelou Kanisovou
– v druhém setkání jsme se zaměřili na problematiku nápravy řeči, kterou rodičům objasnili logopedi Mgr. Pavel Škrobálek a Mgr. Dagmar Reifová
– třetí setkání vedla paní psycholožka Mgr. Monika Novotná, která se zaměřila na školní zralost dítěte z pohledu psychologa

Srdečně zveme všechny rodiče na další setkávání, již čtvrté, a to 23. března 2017 v 15.30 hodin. Paní knihovnice Hana Bundilová nás bude informovat o čtenářské gramotnosti předškolních dětí, nabídne také rodičům vhodnou literaturu ke čtení k adekvátnímu věku dítěte. Část přednášky se bude konat v knihovně.
Páté setkání, které proběhne 4. dubna 2017 v 15.30, bude také velmi přínosné, paní psycholožka Mgr. Kateřina Telčerová se zaměří na současný problém hyperaktivity dítěte v kolektivu ostatních dětí v MŠ (ADHD a Aspergerův syndrom).

Projekt: Záložky do škol

I v tomto školním roce pokračuje naše škola v mezinárodním projektu. Již druhým rokem si naši žáci dopisují se žáky ze Slovenska – ZS a MS Hõrka u Popradu. Spolupráci velmi pěkně popsaly paní učitelky ze spřátelené školy na svých webových stránkách:

„ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

V tomto školskom roku sme s radosťou a úplne samozrejme pokračovali v partnerstve s našou „družobnou“ školou z Česka – ZŠ s MŠ Stará Červená Voda. Minulý rok sme nadviazali priateľstvo s českými kamarátmi nielen výmenou záložiek, ale naše kontakty pokračovali čulou korešpondenciou medzi žiakmi i koordinátorkami projektu. Žiaci bývalej 4.triedy z našej školy odišli a tak ich v tomto školskom roku nahradili štrnásti tretiaci a spolu s 28 záložkami putovali do Česka aj krásne listy. V balíčku, ktorý nám prišiel, bolo tiež 14 listov od žiakov rôznych ročníkov a tak sme si istí, že naše priateľstvo sa bude rozvíjať aj naďalej formou listov, dokonca začíname uvažovať o výmenných pobytoch možno niekedy v budúcnosti. Naše školy spájajú nielen krásne vlastnoručne vyrobené záložky do kníh, ale aj podobné prostredie – naša partnerská škola sídli v prekrásnom pohorí Jeseníky, my pod Tatrami. Sú tiež neplnoorganizovanou školou ako my – dokonca majú ešte menej žiakov. Projektu sme venovali nástenku na dolnej chodbe, kde sme vystavili záložky od českých kamarátov a tiež sprievodný list pani učiteľky Kanisovej. V našej škole vyrábali záložky žiaci 3. a 4. ročníka a tiež „družinári“ v školskom klube detí s pani vychovávateľkou. Techniky boli rôznorodé: od klasických papierových s nálepkami cez skladačky až po vyšívané z dekoračnej peny. Ich fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume. Dokonca aj pani učiteľky ukázali svoju šikovnosť a do balíčka sme pribalili „bonus“: učiteľské záložky pre české pani učiteľky. Projekt sa veľmi páči žiakom i učiteľom a určite by sme chceli do budúcnosti v podobných aktivitách pokračovať aj s našou partnerskou školou. “

Můžete se podívat na stránky školy: http://zshorka.edupage.org/?

Lyžařský výcvikový kurz základních škol Stará Červená Voda a Skorošice

Dvě malotřídní školy, které se již dříve domluvily na spolupráci při různých aktivitách, což byla v minulosti např. návštěva Anglie, se v tomto roce zúčastnily pětidenního lyžařského kurzu. Výhodou bylo pro obě školy dojíždění jedním společným autobusem, možnost zapojení všech pedagogů, a tím získání více instruktorů a pomocníků na svahu, zajištění sportovního vyžití i pro nelyžující žáky a v neposlední řadě provázání obou škol, prohloubení dobrých vztahů, posílení kamarádství, získání nových společných zážitků.
Výcviku se zúčastnilo 33 dětí od prvního do pátého ročníku, tedy téměř plný počet. Kromě lyžařských družstev bylo vytvořeno i družstvo snowboardistů. Přes nesnáze některých začínajících lyžařů a prknařů se nakonec všem podařilo sjet několikrát celý svah i jezdit na vleku. Při zpětné vazbě se potvrdilo, co učitelé viděli a tušili a co také měli v plánu, a to dopřát dětem pocit vítězství, spokojenosti a nadšení z lyžování či jízdy na prkně. Radost neměli jen učitelé a žáci, ale i rodiče, kteří mohou být na své ratolesti právem hrdí.
Zatímco ZŠ Stará Červená Voda jezdívá na lyžařský kurz již několik let, pro ZŠ Skorošice to byla premiéra. Podařilo se hned v prvním roce přesvědčit všechny rodiče a žáky, aby se výcviku nebáli. I ve Staré Červené Vodě pokročili. Pro letošní rok se vydala na svahy bez pár dětí celá škola. Počasí a sněhové podmínky bezvadně vyhovovaly a k úspěchu všech nemálo dopomohly. Děkujeme SkiCentru Miroslav za vstřícnost a služby, rodičům za důvěru a podporu a hlavně všem žákům z těchto škol za statečnost, neúnavnou bojovnost, výdrž a rozzářené úsměvy.

Kontakt

e-mail: reditel.skola @staracervenavoda.cz
telefon do školy:
584 443 058
telefon do stravovny:
584 443 029

Obecní úřad

telefon: 584 443 027
e-mail: staracervenavoda @rychleby.cz
web: staracervenavoda.cz
Stará Červená voda
790 53

Dětský lékař
Dětský lékař

MUDr. Radovan Novotný telefon: 721 815 430
adresa: Mírové náměstí 64
790 55 Vidnava
(objekt Charity)


Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Věra Šabová
telefon: 584 437 133
adresa: Hlavní 34,
790 65 Žulová

Všechna práva vyhrazena © 2009 SKOLA.STARACERVENAVODA.CZ | design Petr Madera | webmaster Pavel Ovesný | admin