Základní a Mateřská škola
Stará Červená Voda

Organizace školního roku 2017/2018

organizace škol.roku

Informace k zahájení školního roku 2017/2018

Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se na všechny v novém školním roce

Přihláška ke stravování ZŠ
Přihláška ke stravování MŠ
Informace k zahájení šk.roku 2017-18

Čtenářská soutěž v Písečné

I malé školy mohou dělat velké věci
Malotřídních škol je po republice velké množství, ale málokdy se o nich mluví. Jsou to takové chudobky mezi ostatními školami, ale když přijde jejich čas, vykvetou jako sedmikrásky a jsou vidět široko daleko. V jesenickém okrese jich také několik je. Fungují a pracují jako samostatné jednotky, ale stejně tak dobře dokáží i navzájem spolupracovat. Již několik let se kantoři i děti z malotřídek v okrese Jeseník schází, plánují a společně absolvují řadu akcí. Učitelé i žáci tak poznávají nová prostředí, šikovné nápady, ale hlavně nové lidi, kolektivy a prožívají nová přátelství. Spolupráce mezi malotřídními školami je velmi důležitá a přínosná. V dnešním světě musí malé školy táhnout za jeden provaz.
Jednou z akcí, kterou pořádají malotřídní školy mezi sebou je čtenářská soutěž. Letošní byla věnována Josefu Ladovi, jeho knihám a ilustracím. Čtenářská soutěž má mezi dětmi z malotřídek už dlouholetou tradici. Letos se do soutěže zapojily základní školy: Písečná, Supíkovice (jediná devítiletá škola), Skorošice, Černá Voda a Stará Červená Voda. Děti četly knihy Josefa Lady a studovaly charakteristiku jeho ilustrací. Mohly navzájem sdílet zážitky z četby. Nejlepší čtenáři z každé školy, po účasti ve školním kole, se 22.5.2017 sjeli na ZŠ v Písečné, kde absolvovali okresní kolo. Jsme rádi, že čtenářská soutěž každoročně probíhá a přibližuje dětem knihy různých českých autorů.
Výsledky okresního kola:
I. kategorie (1.ročník): 1.místo – Jakub Dýma (ZŠ Písečná), 2.místo – Ester Doleželová (ZŠ Písečná), 3.místo – Jakub Janošek (ZŠ Supíkovice)
II. kategorie (2.+3.ročník): 1.místo – Anita Ďurišová (ZŠ Supíkovice), 2.místo – Mikuláš Jati (ZŠ Supíkovice), 3.místo – Eliška Altmanová (ZŠ Černá Voda)
III. kategorie (4.+5.ročník): 1.místo – Kristýna Štěpánková (ZŠ Skorošice), 2.místo – Lucie Kvitová (ZŠ Stará Červená Voda), 3.místo – Veronika Varmužová (ZŠ Písečná)

Úspěchy našich žáků v soutěžích

V měsících leden – březen proběhla soutěž – Jesenická liga stolního tenisu. Naši školu reprezentovalo celkem 11 žáků z 2.-5.ročníku. Žáci odehráli celkem 3 kola, všichni si vedli výborně. Konečné výsledky jsou pro naši školu vynikající - 1. místo. Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Výsledky jednotlivců v jednotlivých kategoriích:
Jana Schuchová – 2.místo
Vanessa Machů – 1. místo
Míša Pesslová – 2. místo
Eliška Šulcová – 3. místo

Výborný výsledek – rovněž 1.místo přivezl z pěvecké soutěže v Jeseníku v úterý 18. dubna i Mirek Frencl, který zazpíval dvě krásné lidové písně.Tento den byla zrovna v naší oblasti sněhová kalamita – žáci jeli na soutěž přes dvě hodiny. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo a Mirek přijel, zazpíval a zvítězil. Blahopřejeme!

Zápis do mateřské školy

Zápis do školky
Info o přijejí mš- rodiče

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

rozhodnutí

Pozvánka k zápisu do 1.ročníku ZŠ

Oznámení o konání zápisu do 1.roč.

Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ

V letošním roce se naše škola zapojila do projektu – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Díky tomuto projektu může naše školka využívat služby školního asistenta, který pomáhá dětem ohroženým školním neúspěchem. Organizujeme i Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ, za účasti externích odborníků. Cílem této aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Setkávání s rodiči se uskutečňuje zpravidla jednou měsíčně:
– první setkání bylo na téma Školní prevence patologických jevů vedené třídní učitelkou ZŠ Mgr. Marcelou Kanisovou
– v druhém setkání jsme se zaměřili na problematiku nápravy řeči, kterou rodičům objasnili logopedi Mgr. Pavel Škrobálek a Mgr. Dagmar Reifová
– třetí setkání vedla paní psycholožka Mgr. Monika Novotná, která se zaměřila na školní zralost dítěte z pohledu psychologa

Srdečně zveme všechny rodiče na další setkávání, již čtvrté, a to 23. března 2017 v 15.30 hodin. Paní knihovnice Hana Bundilová nás bude informovat o čtenářské gramotnosti předškolních dětí, nabídne také rodičům vhodnou literaturu ke čtení k adekvátnímu věku dítěte. Část přednášky se bude konat v knihovně.
Páté setkání, které proběhne 4. dubna 2017 v 15.30, bude také velmi přínosné, paní psycholožka Mgr. Kateřina Telčerová se zaměří na současný problém hyperaktivity dítěte v kolektivu ostatních dětí v MŠ (ADHD a Aspergerův syndrom).

Kontakt

e-mail: reditel.skola @staracervenavoda.cz
telefon do školy:
584 443 058
telefon do stravovny:
584 443 029

Obecní úřad

telefon: 584 443 027
e-mail: staracervenavoda @rychleby.cz
web: staracervenavoda.cz
Stará Červená voda
790 53

Dětský lékař
Dětský lékař

MUDr. Radovan Novotný telefon: 721 815 430
adresa: Mírové náměstí 64
790 55 Vidnava
(objekt Charity)


Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Věra Šabová
telefon: 584 437 133
adresa: Hlavní 34,
790 65 Žulová

Všechna práva vyhrazena © 2009 SKOLA.STARACERVENAVODA.CZ | design Petr Madera | webmaster Pavel Ovesný | admin