Základní a Mateřská škola
Stará Červená Voda

Kdo jsme

Cíle a poslání:

Klub STAČEVA je občanské sdružení založené v roce 2008 s cílem podpořit společenský a kulturní život v obci Stará Červená Voda, vychovávat a vzdělávat neformálním způsobem děti a mládež, podpořit a vytvářet sportovní a volnočasové aktivity, jejichž cílem je prevence sociálně patologických jevů a přispívají k optimalizaci soužití občanů v obci.

Registrace MV ČR podle zákona č.83/1990 Sb.
čj. VS/1-1/73 103/08-R
Předseda: Václav Kvapil
Členové: Andrea Bednárková, Pavel Danilko, Karin Kvapilová, Hana Šarmanová, Soňa Šulcová

Sídlo: Stará Červená Voda 164, 790 53
Tel.: 584 443 058
Mobil: 731 519 381
E-mail: reditel.skola@staracervenavoda.cz
Web. stránky: www.skola.staracervenavoda.cz
IBAN: CZ45 0300 0000 0002 3013 4397
IČO: 22721223
Bank. spojení: PS ČSOB 230134397/0300
Zahájení činnosti: 7.10.2008

Kontakt

e-mail: reditel.skola @staracervenavoda.cz
telefon do školy:
584 443 058
telefon do stravovny:
584 443 029

Obecní úřad

telefon: 584 443 027
e-mail: staracervenavoda @rychleby.cz
web: staracervenavoda.cz
Stará Červená voda
790 53

Dětský lékař
Dětský lékař

MUDr. Radovan Novotný telefon: 721 815 430
adresa: Mírové náměstí 64
790 55 Vidnava
(objekt Charity)


Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Věra Šabová
telefon: 584 437 133
adresa: Hlavní 34,
790 65 Žulová

Všechna práva vyhrazena © 2009 SKOLA.STARACERVENAVODA.CZ | design Petr Madera | webmaster Pavel Ovesný | admin