Základní a Mateřská škola
Stará Červená Voda

Školská rada

Školská rada se zřizuje při základní škole na základě zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), §167 resp. §168. Je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli podílet se na správě školy.

Třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem ŠR není ředitel školy. Funkční období ŠR je 3 roky. Zasedá nejméně 2x ročně.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy i zřizovateli školy.

Členové školské rady:

  • Ing. Hana Kvitová– předseda (zastupuje zřizovatele)
  • Olga Račáková – (zastupuje rodiče)
  • Mgr. Marcela Kanisová (zastupuje pedagogické pracovníky školy)
Kontakt

e-mail: reditel.skola @staracervenavoda.cz
telefon do školy:
584 443 058
telefon do stravovny:
584 443 029

Obecní úřad

telefon: 584 443 027
e-mail: staracervenavoda @rychleby.cz
web: staracervenavoda.cz
Stará Červená voda
790 53

Dětský lékař
Dětský lékař

MUDr. Radovan Novotný telefon: 721 815 430
adresa: Mírové náměstí 64
790 55 Vidnava
(objekt Charity)


Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Věra Šabová
telefon: 584 437 133
adresa: Hlavní 34,
790 65 Žulová

Všechna práva vyhrazena © 2009 SKOLA.STARACERVENAVODA.CZ | design Petr Madera | webmaster Pavel Ovesný | admin